Produkty

Hydrostor K3 dla Grzybów.

Stworzony specjalnie do pieczarek hydrożel, który polepsza gospodarkę wodną torfu. Dzięki swoim zdolnością do gromadzenia i uwalniania wody, zapewnia grzybni większą wilgotność w najbardziej znaczących momentach. Cała woda zgromadzona przez Hydrostor, jest uwalniana dla grzybni i do torfu. Dzięki Hydrostor, grzyby są mocniejsze i cięższe, a jakość grzybów pozostaje wysoka przez cały okres cyklu. Ten hydrożel jest też idealnym nośnikiem substancji odżywczych i wzmacnia działanie preparatów stymulujących w formie płynnej.

Zalecana dawka to 60 g-100 g na 1 m2. Preparat należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni podłoża i natychmiast wymieszać.

Top Vital Max dla Grzybów

Jest nową generacją środków organicznych w formie płynnej bazujących na mikroelementach oraz makroelementach. Dotychczasowe badania wskazują, że wszystkie mikroelementy i makroelementy wchodzące w skład preparatu są niezbędne w procesie wzrostu i rozwoju grzybni oraz odgrywają niezwykle istotną rolę w metabolizmie. TOP VITAL MAX zawiera mikroelementy kobaltu (Co), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), manganu (Mn), molibdenu (Mo) oraz makroelementy fosfor (P) i azot (N).

Dawkowanie w procesie fertygacji:

 • -10ml na metr kwadratowy przed pierwszą wodą przy ostatnim podlewaniu.
 • -10ml na metr kwadratowy po pierwszej wodzie  z ostatnim podlewaniem

Folistor dla Grzybów

biostymulator oparty o składniki pochodzenia naturalnego. Dzięki efektowi synergii kwasów foliowych, ACTA, glicyny betainy oraz wyciągów z alg, morskich i lucerny grzybnia jest wzmocniona. Dzięki działaniu regulującemu gospodarkę wodna komórek pomaga grzybni w okresie stresu wynikającego z ograniczonej dostępności wody pod koniec rzutu. Działanie antystresowe pomaga w poprawnym działaniu grzybni przez cały okres intensywnego cyklu. Podnosi masę pojedynczego owocnika do 7%.

Dawkowanie w proces fertygacji:

 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy przed pierwszą wodą w środku podlewania.
 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy po pierwszej wodzie w środku podlewania
 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy po drugiej wodzie w środku podlewania.

Superabsorbent do stosowania w ogrodnictwie.

Hydrostor Garden to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkusetkrotnie jego własną masę – 1g Hydrostoru absorbuje 400-600 ml wody. Tworzy magazyn wody i soli mineralnych na wysokości korzeni stymulując je do rozwoju.

Po kontakcie z wodą tworzy żel potasowy miękki, którego nie widać w podłożu, dobrze się miesza i jest wilgotny. Umożliwia ograniczenie zużycia wody aż o 50%, a także zapobiega wypłukiwaniu soli mineralnych, co pozwala na zaoszczędzenie nawet do 30% nawozów.

Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor Garden pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin. Cykle oddawania wody przez Hydrostor Garden mogą powtarzać się tysiące razy. Towarzyszy temu powiększanie i zmniejszanie jego objętości. Po zastosowaniu superabsorbent chroni podłoże zarówno przed przesiąkaniem wody jak i odparowywaniem jej z powierzchni gleby, chroniąc roślinę przed szokiem wodnym.

Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej w Hydrostor Garden. Korzystnie też wpływa na rozwój mikroorganizmów. Poprawia strukturę i napowietrzenie podłoża, gdzie korzystnie wpływa na przemiany azotu. Jego niezastąpione właściwości i zastosowanie od początku rozwoju rośliny stymuluje rozwój korzeni i przyspiesza wzrost rośliny co pomaga w szybszym i stabilniejszym jej rozwoju.

Hydrostor Garden jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Posiada neutralne pH oraz ulega całkowitej biodegradacji rozkładając się połowicznie po 5 latach i całkowicie do 10 lat.

W ogrodnictwie Hydrostor Garden pokazuje wszystkie swoje zalety:

 • ~
  poprawia zaopatrzenie rośliny w wodę i dostępne substancje odżywcze przez cały okres wegetacyjny,
 • ~
  zapewnia dogodne warunki wschodów i rozwoju roślin,
 • ~
  stymuluje rozwój korzeni w całej objętości podłoża,
 • ~
  stymuluje rozwój korzeni w całej objętości podłoża,
 • ~
  zmniejsza stres po posadzeniu,
 • ~
  pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów powodując zmniejszenie ich zużycia.

Przy obliczaniu dawki Hydrostor Garden należy wziąć pod uwagę własności gleby lub podłoża, wymagania rośliny, warunki klimatyczne oraz możliwość nawadniania.

Uniwersalny superabsorbent do stosowania w rolnictwie.

Hydrostor Max to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkaset razy własną masę. Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor Max pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin uprawnych. Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej przez Hydrostor Max.

Preparat nie tylko powstrzymuje wodę przed przesiąkaniem w głębsze warstwy gleby, ale też ogranicza jej wyparowywanie z powierzchni, tym samym zapobiegając wymywaniu substancji odżywczych. Ponadto korzystnie wpływa na przemiany azotu w glebie.
Cykle oddawania wody przez HYDROSTOR MAX mogą powtarzać się tysiące razy. Proces ten polega na powiększaniu i zmniejszaniu się jego objętości, co w efekcie prowadzi do poprawy struktury i napowietrzenia gleby.
HYDROSTOR MAX wykazuje dużą trwałość w glebie. Efekty zastosowania widać nawet po 5 latach. Ostatecznie ulega on pełnej biodegradacji w ciągu 10 lat.

Zastosowanie:

Dzięki swoim właściwościom Hydrostor Max spełnia rolę magazynu wody i reguluje jej podaż dla roślin w warunkach okresowego deficytu opadów. Hydrostor Max istotnie wpływa na pobieranie substancji odżywczych przez rośliny. W praktyce pozwala to na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów. Nawet niewielkie dawki Hydrostor Max zastosowane równolegle z siewem nasion istotnie poprawiają wschody. Poprzez zmniejszenie stresu wodnego, optymalne wykorzystanie nawozów oraz poprawę wschodów Hydrostor Max przyczynia się do podniesienia plonów oraz poprawy ich jakości. Ze względu na niewielkie dawki Hydrostor Max stosowane na jednostkę powierzchni należy używać precyzyjnych rozsiewaczy. Rozsiew można stosować na całą powierzchnię lub pasowo. W każdym przypadku rozsiany Hydrostor Max należy niezwłocznie wymieszać z glebą. Do siewu równoległego z nasionami rośliny uprawnej dobrze nadają się rozsiewacze do mikrogranulatów montowane na siewnikach.

W produkcji rozsady Hydrostor Max pokazuje wszystkie swoje zalety:

 • ~
 • poprawia zaopatrzenie rośliny w wodę i dostępne substancje odżywcze przez cały okres produkcji rozsady,
 • ~
  poprawia jakość sadzonki i skraca cykl produkcji,
 • ~
  skleja kostkę i stymuluje rozwój korzeni w całej objętości podłoża,
 • ~
  zmniejsza stres po posadzeniu,
 • ~
  pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów powodując zmniejszenie ich zużycia.

Przy obliczaniu dawki Hydrostor Max należy wziąć pod uwagę własności gleby lub podłoża, wymagania rośliny uprawnej oraz warunki klimatyczne i możliwość nawadniania

Orientacyjna dawka preparatu suchego:
Substraty i ziemie doniczkowe 500-1000g/m3
Doglebowo 10-30g/1m2
wymieszać z glebą na głębokość do 25cm

Superabsorbent do stosowania w rolnictwie dla traw i trawników.

Hydrostor GRASS to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkusetkrotnie własną masę. Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor GRASS pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin uprawnych. Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej w Hydrostor GRASS

Preparat powstrzymuje wodę przed spływaniem po powierzchni oraz znacznie ogranicza jej wyparowywanie z powierzchni podłoża. Cykle oddawania wody przez Hydrostor GRASS mogą powtarzać się tysiące razy. Towarzyszy temu powiększanie i zmniejszanie jego objętości. Hydrostor GRASS ulega całkowitej biodegradacji a produkty jego rozkładu są obojętne dla środowiska

Dzięki swoim właściwością Hydrostor GRASS spełnia rolę magazynu wody i reguluje jej podaż dla roślin w warunkach jej okresowego deficytu. Hydrostor GRASS istotnie wpływa na pobieranie substancji odżywczych przez trawy, co w praktyce pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów.

Główne korzyści z zastosowania preparatu Hydrostor GRASS w produkcji Trawników:

 • ~
  bardziej wyrównane wschody,
  ~
  równomierny wzrost,
  ~
  stabilizacja podłoża przez tworzenie agregatów – zlepisk cząsteczek,
  ~
  zapobiega przemieszczaniu się podłoża pod wpływem gwałtownych opadów lub wiatru,
  ~
  poprawa równomiernego rozwoju korzeni w całej warstwie podłoża,
  ~
  optymalizacja wykorzystywania wody w cyklu produkcyjnym,
  ~
  ułatwienie przyjęcia trawnika na miejscu stałym,
 • pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów.

Hydrostor GRASS nie przemieszcza się w obrębie podłoża dlatego wymaga dokładnego wymieszania. Do wymieszania z podłożem należy użyć preparatu w formie suchej. Po dokładnym wymieszaniu u nawodnieniu podłoża Hydrostor GRASS szybko chłonie wodę.

Superabsorbent do stosowania w rolnictwie dla owoców jagodowych.

HYDROSTOR MAX to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody, przekraczającą kilkaset razy własną masę. Dzięki swojej nanoporowatej budowie HYDROSTOR MAX pochłania zarówno wodę opadową jak i rosę, zatrzymując ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin uprawnych. Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej przez HYDROSTOR MAX.

Preparat nie tylko powstrzymuje wodę przed przesiąkaniem w głębsze warstwy gleby, ale też  ogranicza jej wyparowywanie z powierzchni, tym samym  zapobiegając  wymywaniu substancji odżywczych. Ponadto korzystnie wpływa na przemiany azotu w glebie.
Cykle oddawania wody przez HYDROSTOR MAX mogą powtarzać się tysiące razy. Proces ten polega na powiększaniu i zmniejszaniu się  jego objętości, co w efekcie prowadzi do poprawy struktury i napowietrzenia gleby.
HYDROSTOR MAX wykazuje dużą trwałość  w glebie. Efekty zastosowania widać nawet po 5 latach. Ostatecznie ulega on pełnej biodegradacji w ciągu 10 lat.

Zastosowanie:
Dzięki swoim właściwościom HYDROSTOR MAX spełnia rolę magazynu wody i reguluje jej pobieranie przez rośliny podczas okresowego deficytu opadów. Istotnie wspomaga pobieranie substancji odżywczych przez rośliny, co w praktyce pozwala to na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów. Poprzez zmniejszenie stresu wodnego, doskonałe wykorzystanie nawozów oraz poprawę wschodów, HYDROSTOR MAX w dużym stopniu przyczynia się do podniesienia plonów oraz polepszenia ich jakości.

HYDROSTOR MAX jest bardzo wydajnym preparatem, dlatego też ze względu na niewielkie dawki stosowane na jednostkę powierzchni, zaleca się  używanie precyzyjnych rozsiewaczy. Rozsiew można stosować na całą powierzchnię lub pasowo. W każdym przypadku rozsiany HYDROSTOR MAX należy niezwłocznie wymieszać z glebą.

HYDROSTOR MAX stosowany jest również w postaci iniekcji doglebowej uwodnionego preparatu, co znajduje swoje zastosowanie w sadach i jagodnikach. Głębokość iniekcji jest zależna od gatunku drzew lub krzewów i wynosi od 10 do 60cm.

Przy obliczaniu dawki HYDROSTOR MAX należy wziąć pod uwagę właściwości gleby lub podłoża, wymagania rośliny uprawnej oraz warunki klimatyczne i możliwość nawadniania.

Orientacyjna dawka preparatu suchego:
Substraty i ziemie doniczkowe 500-1000g/m3
Doglebowo 10-30g/1m2
wymieszać z glebą na głębokość do 25cm

Superabsorbent do stosowania w ogrodnictwie.

Hydrostor Garden to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkusetkrotnie jego własną masę – 1g Hydrostoru absorbuje 400-500 ml wody. Tworzy magazyn wody i soli mineralnych na wysokości korzeni stymulując je do rozwoju. Po kontakcie z wodą tworzy żel potasowy miękki, którego nie widać w podłożu, dobrze się miesza i jest wilgotny. Umożliwia ograniczenie zużycia wody do 68%, a także zapobiega wypłukiwaniu soli mineralnych,

co pozwala na zaoszczędzenie nawet do 30% nawozów. Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor Garden pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin. Cykle oddawania wody przez Hydrostor Garden mogą powtarzać się tysiące razy. Towarzyszy temu powiększanie i zmniejszanie jego objętości. Po zastosowaniu superabsorbent chroni podłoże zarówno przed przesiąkaniem wody jak i odparowywaniem jej z powierzchni gleby, chroniąc roślinę przed szokiem wodnym.

Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej w Hydrostor Garden. Korzystnie też wpływa na rozwój mikroorganizmów. Poprawia strukturę i napowietrzenie podłoża, gdzie korzystnie wpływa na przemiany azotu. Jego niezastąpione właściwości i zastosowanie od początku rozwoju rośliny stymuluje rozwój korzeni i przyspiesza wzrost rośliny co pomaga w szybszym i stabilniejszym jej rozwoju. Hydrostor Garden  jest całkowicie bezpieczny dla środowiska. Posiada neutralne pH oraz ulega całkowitej biodegradacji rozkładając się połowicznie po 5 latach i całkowicie do 10 lat.

 W ogrodnictwie Hydrostor Garden pokazuje wszystkie swoje zalety: 

 • • poprawia zaopatrzenie rośliny w wodę i dostępne substancje odżywcze przez cały okres wegetacyjny,
 • • zapewnia dogodne warunki wschodów i rozwoju roślin,
 • • stymuluje rozwój korzeni w całej objętości podłoża,
 • • zmniejsza stres po posadzeniu,
 • • pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów powodując zmniejszenie ich zużycia.
Przy obliczaniu dawki Hydrostor Garden należy wziąć pod uwagę własności gleby lub podłoża, wymagania rośliny oraz warunki klimatyczne i możliwość nawadniania.

Uniwersalny superabsorbent do stosowania w rolnictwie.

Hydrostor Max to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkaset razy własną masę. Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor Max pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin uprawnych. Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej przez Hydrostor Max.

Preparat powstrzymuje wodę przed przesiąkaniem w głębsze warstwy gleby jak również ogranicza wyparowywanie z jej powierzchni, dzięki czemu zapobiega wymywaniu substancji odżywczych. Ponadto korzystnie wpływa na przemiany azotu w glebie.

Cykle oddawania wody przez Hydrostor Max mogą powtarzać się tysiące razy. Towarzyszy temu powiększanie i zmniejszanie jego objętości co w efekcie prowadzi do poprawy struktury i napowietrzenia gleby.

Hydrostor Max wykazuje dużą trwałość  w glebie. Efekty zastosowania widać nawet po 5 latach. Ostatecznie ulega pełnej biodegradacji w ciągu 10 lat.

Zastosowanie:

Dzięki swoim właściwościom Hydrostor Max spełnia rolę magazynu wody i reguluje jej podaż dla roślin w warunkach okresowego deficytu opadów. Hydrostor Max istotnie wpływa na pobieranie substancji odżywczych przez rośliny. W praktyce pozwala to na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów.

Nawet niewielkie dawki Hydrostor Max zastosowane równolegle z siewem nasion istotnie poprawiają wschody. Poprzez zmniejszenie stresu wodnego, optymalne wykorzystanie nawozów oraz poprawę wschodów Hydrostor Max przyczynia się do podniesienia plonów oraz poprawy ich jakości. Ze względu na niewielkie dawki Hydrostor Max stosowane na jednostkę powierzchni należy używać precyzyjnych rozsiewaczy. Rozsiew można stosować na całą powierzchnię lub pasowo. W każdym przypadku rozsiany Hydrostor Max należy niezwłocznie wymieszać z glebą. Do siewu równoległego z nasionami rośliny uprawnej dobrze nadają się rozsiewacze do mikrogranulatów montowane na siewnikach.

W produkcji rozsady Hydrostor Max pokazuje wszystkie swoje zalety:

 • • poprawia zaopatrzenie rośliny w wodę i dostępne substancje odżywcze przez cały okres produkcji rozsady,
 • • poprawia jakość sadzonki i skraca cykl produkcji,
 • • skleja kostkę i stymuluje rozwój korzeni w całej objętości podłoża,
 • • zmniejsza stres po posadzeniu,
 • • pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów powodując zmniejszenie ich zużycia.

Przy obliczaniu dawki Hydrostor Max należy wziąć pod uwagę własności gleby lub podłoża, wymagania rośliny uprawnej oraz warunki klimatyczne i możliwość nawadniania

Orientacyjna dawka preparatu suchego:
Substraty i ziemie doniczkowe 500-1000g/m3
Doglebowo 10-30g/1m2
(wymieszać z glebą na głębokość do 25cm)

Superabsorbent do stosowania w rolnictwie dla traw i trawników.

Hydrostor GRASS to wielkocząsteczkowy polimer charakteryzujący się bardzo dużą chłonnością wody przekraczającą kilkusetkrotnie własną masę. Dzięki swojej nanoporowatej budowie Hydrostor GRASS pochłania wodę opadową jak również rosę i zatrzymuje ją w warstwie gleby dostępnej dla korzeni roślin uprawnych. Włośniki korzeni z łatwością pobierają ponad 90% wody zmagazynowanej w Hydrostor GRASS

Preparat powstrzymuje wodę przed spływaniem po powierzchni oraz znacznie ogranicza jej wyparowywanie z powierzchni podłoża. Cykle oddawania wody przez Hydrostor GRASS mogą powtarzać się tysiące razy. Towarzyszy temu powiększanie i zmniejszanie jego objętości.

Hydrostor GRASS ulega całkowitej biodegradacji a produkty jego rozkładu są obojętne dla środowiska

Dzięki swoim właściwością Hydrostor GRASS spełnia rolę magazynu wody i reguluje jej podaż dla roślin w warunkach jej okresowego deficytu. Hydrostor GRASS istotnie wpływa na pobieranie substancji odżywczych przez trawy, co w praktyce pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów.

Główne korzyści z zastosowania preparatu Hydrostor GRASS w produkcji Trawników:

 • • bardziej wyrównane wschody,
 • • równomierny wzrost,
 • • stabilizacja podłoża przez tworzenie agregatów – zlepisk cząsteczek,
 • • zapobiega przemieszczaniu się podłoża pod wpływem gwałtownych opadów lub wiatru,
 • • poprawa równomiernego rozwoju korzeni w całej warstwie podłoża,
 • • optymalizacja wykorzystywania wody w cyklu produkcyjnym,
 • • ułatwienie przyjęcia trawnika na miejscu stałym.
 • •pozwala na optymalne wykorzystanie stosowanych nawozów.

Hydrostor GRASS nie przemieszcza się w obrębie podłoża dlatego wymaga dokładnego wymieszania.

Do wymieszania z podłożem należy użyć preparatu w formie suchej.

Po dokładnym wymieszaniu u nawodnieniu podłoża Hydrostor GRASS szybko chłonie wodę.

Orientacyjna dawka preparatu suchego:
Substraty i ziemie doniczkowe 500-1000g/m3
Doglebowo 10-30g/1m2
(wymieszać z glebą na głębokość do 25cm)

Hydrostor K3 dla Grzybów.

Stworzony specjalnie do pieczarek hydrożel, który polepsza gospodarkę wodną torfu. Dzięki swoim zdolnością do gromadzenia i uwalniania wody, zapewnia grzybni większą wilgotność w najbardziej znaczących momentach. Cała woda zgromadzona przez Hydrostor, jest uwalniana dla grzybni i do torfu. Dzięki Hydrostor, grzyby są mocniejsze i cięższe, a jakość grzybów pozostaje wysoka przez cały okres cyklu. Ten hydrożel jest też idealnym nośnikiem substancji odżywczych i wzmacnia działanie preparatów stymulujących w formie płynnej.

KliknijBroszura Pieczarki 

Zalecana dawka to 60 g-100 g na 1 m2. Preparat należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni podłoża i natychmiast wymieszać.

Top Vital Max dla Grzybów

Jest nową generacją środków organicznych w formie płynnej bazujących na mikroelementach oraz makroelementach. Dotychczasowe badania wskazują, że wszystkie mikroelementy i makroelementy wchodzące w skład preparatu są niezbędne w procesie wzrostu i rozwoju grzybni oraz odgrywają niezwykle istotną rolę w metabolizmie. TOP VITAL MAX zawiera mikroelementy kobaltu (Co), miedzi (Cu), cynku (Zn), żelaza (Fe), manganu (Mn), molibdenu (Mo) oraz makroelementy fosfor (P) i azot (N).

KliknijBroszura Pieczarki 

 • Dawkowanie w procesie fertygacji:
 • -10ml na metr kwadratowy przed pierwszą wodą przy ostatnim podlewaniu.
 • -10ml na metr kwadratowy po pierwszej wodzie  z ostatnim podlewaniem

Folistor dla Grzybów

biostymulator oparty o składniki pochodzenia naturalnego. Dzięki efektowi synergii kwasów foliowych, ACTA, glicyny betainy oraz wyciągów z alg, morskich i lucerny grzybnia jest wzmocniona. Dzięki działaniu regulującemu gospodarkę wodna komórek pomaga grzybni w okresie stresu wynikającego z ograniczonej dostępności wody pod koniec rzutu. Działanie antystresowe pomaga w poprawnym działaniu grzybni przez cały okres intensywnego cyklu. Podnosi masę pojedynczego owocnika do 7%.

KliknijBroszura Pieczarki 

 • Dawkowanie w proces fertygacji:
 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy przed pierwszą wodą w środku podlewania.
 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy po pierwszej wodzie w środku podlewania
 • -7,5-12,5 ml na metr kwadratowy po drugiej wodzie w środku podlewania.